Martin Borsík: „Marketing a športové výsledky mužstva spolu úzko súvisia.“ (ROZHOVOR)

Hokejová sezóna je náročná nie len pre samotných aktérov na ľade, trénerov, kustódov a lekárov, ale aj pre ľudí, ktorí sa starajú o plynulý chod klubu. Jednou z takýchto pozícií v organizácii športového klubu je miesto marketingového manažéra. Komunikáciou so sponzormi a partnermi sa snaží vytvoriť vhodné finančné zabezpečenie pre potreby hokejového klubu. Okrem toho nesmie zabúdať ani na rôzne akcie mimo hokeja, ktoré majú tvoriť dobré meno klubu a reklamu, ktorá by mohla prilákať diváka na štadión. Práca týchto ľudí určite stojí za zmienku, a tak sme sa o úskaliach tohto povolania pozhovárali s pánom inžinierom Martinom Borsíkom, marketingovým manažérom MHk 32 Liptovský Mikuláš.

 

Cesta do organizačných štruktúr hokejového klubu môže byť rôzna. Niekedy tieto pozície zastávajú bývalí hráči, inokedy odborníci v danom obore. Ako sa na miesto marketingového manažéra dostal pán Borsík? „Na Ekonomickej univerzite v Bratislave bola mojou spolužiačkou dcéra súčasného generálneho manažéra pána Milana Čankyho. Keď som sa dozvedel, že bude svoju funkciu vykonávať v Liptovskom Mikuláši, skontaktoval som sa s ním a prišiel som na pohovor so záujmom o prácu v tomto klube,“ priblížil svoje začiatky. Následne ho čakal ostrý štart v športovej organizácii pôsobiacej v našej najvyššej hokejovej súťaži. Detailnejšie spoznával dané povolanie a zisťoval jeho zákutia a primárne povinnosti. „Hlavná úloha spočíva v komunikácií s potencionálnymi partnermi klubu. Avšak v našom klube pracujeme vo veľmi skromných podmienkach, a tak je mojou prácou aj zabezpečovanie organizačných vecí v klube, prípravy ekonomických podkladov a veľa ďalšieho,“ vysvetlil náplň činnosti marketingového manažéra v Liptovskom Mikuláši.

Je všeobecnou známosťou, že na Slovensku nemajú všetky kluby Tipsport ligy rovnaké zázemie a podmienky na tvorbu kvalitného hokeja. Určite si to okrem hráčov všímajú aj všetci ostatní, ktorí sú pracovne zainteresovaní v jednom z klubov. V čom pociťuje najväčší rozdiel v tejto oblasti náš dnešný respondent? „Určite je to v aparáte zamestnancov. V top kluboch na Slovensku ich pracuje oveľa viac. Ja som však srdcom Lipták , takže sa vôbec nesťažujem,“ skonštatoval pán Borsík. Vo svojej podstate sa jedná o povolanie, kde človek pracuje pod určitým tlakom a nesie si sebou veľkú zodpovednosť. To môže byť miestami hektické a stresujúce, no predsa len táto práca musí prinášať aj príjemné a radostné momenty. „Ak je niečo zložité, nepozastavujem sa nad tým a vždy sa snažím danú situáciu vyriešiť v rámci možností. Za najpríjemnejší považujem pocit po vyhratom zápase. Teším sa spolu s hráčmi,“ vyjadril správny a pozitívny prístup. Organizačnú štruktúru klubu netvorí len marketing a jeho manažér, ale aj iné sféry a pracovníci. Samozrejme, všetko závisí od už spomínaných finančných podmienok a možností jednotlivej organizácie. Ako to majú nastavené v Liptovskom Mikuláši? „Mojím priamym nadriadeným v klube je generálny manažér a predseda predstavenstva. Mesto Liptovský Mikuláš je stopercentným akcionárom nášho hokejového klubu, takže sa tu nachádzajú aj členovia dozornej rady,“ bližšie objasnil štruktúru klubu na Liptove.

Keď si všetci zamestnanci splnia svoje úlohy, tak im dozaista je odmenou deň zápasu. Niet pochýb o tom, že je jasné, komu v týchto chvíľach fandí pán Borsík, no dokáže si hokej užiť aj ako fanúšik a vychutnať si všetko, čo k tomu patrí? „Samozrejme, vždy som bol a aj budem hlavne fanúšik hokeja na Slovensku.“ Podstatnou súčasťou celého fungovania organizácie sú nepochybne aj vzťahy na pracovisku. Dôležitosť pohľadu hráčov na vedenie klubu a vzájomný rešpekt je na mieste. Avšak je prirodzené, že niekedy do prerastie aj do zóny priateľstva. „V našom klube pôsobí veľa odchovancov, ktorých poznám už veľmi dlho. Môžem povedať, že s nimi mám kamarátsky vzťah. V prípade legionárov ide skôr o profesionalizmus.“ definoval svoje postavenie k jednotlivým hráčom. O vrelom a priateľskom prístupe tohto marketingového manažéra sa presvedčili aj niektorí členovia našej redakcie, ktorí boli prítomní na jednom zo stretnutí Tipsport ligy v Liptovskom Mikuláši. Pán Borsík našich redaktorov milo prekvapil svojím ústretovým a férovým správaním a bez problémov im poukazoval domáci stánok hokejistov z Liptova.

Pevný základný kameň každého úspešného klubu môže stať aj na vzájomnom záujme o prácu toho druhého. Zo strany hráčov by to do istej miery mal byť  aj interes o marketingový chod klubu. Ako sú na tom s týmto faktorom Liptáci? „Každý hráč si musí uvedomiť, že moderný hokejový klub nefunguje len na dobrých výsledkoch, ale takisto musí ponúknuť ľudom aj niečo naviac. Keď som hráčov o tomto informoval a zavolal som ich na marketingovú akciu, tak veľmi radi súhlasili,“ pochválil prístup tamojších hokejistov. Dnešná moderná doba si doslova vyžaduje silný marketing a reklamu v každej oblasti a inak tomu nie je ani v slovenskom hokeji. To, na akej úrovni je marketing športového zoskupenia, závisí od rozličných faktorov. „Marketing klubu je závislý aj od financií, ktorými klub disponuje. Každopádne, marketing je pre klub dôležitý a ja  sa snažím brať si príklad aj z niektorých klubov, ktoré to podľa mňa robia veľmi dobre. Na druhej strane treba spomenúť, že marketing a športové výsledky mužstva spolu úzko súvisia.“ osvetlil súvis financií aj športových výsledkov.

Okrem jej predčasného ukončenia bola minulá sezóna z pohľadu MHk 32 Liptovský Mikuláš špecifická aj v období Vianoc, keď bol klub nútený odpredať tipsportligovú licenciu. Z pohľadu športového úspechu sa na Liptove takisto nejednalo o najružovejšie obdobie. Ako by uplynulý ročník z hľadiska pracovného nasadenia a povinností zosumarizoval mladý a nádejný manažér pre marketing? „Pracovná náplň mojej funkcie obsahuje aj iné povinnosti ako len starať sa o marketing klubu. Pôsobím tu prvú sezónu a ešte len zbieram skúsenosti v tejto brandži. Snažím sa zbierať skúsenosti od dlhoročných manažérov a brať si z nich príklad. V klube by som mal pokračovať aj naďalej. Svoju prvú sezónu pri hokeji hodnotím zo svojej pozície kladne. Práca v hokejovej organizácií ma veľmi baví a som veľmi rád, že som dostal možnosť pracovať práve v hokejovom klube v rodnom Liptovskom Mikuláši.“

Autor: Martin Lehotský. Grafika: Kristína Prievalská

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*